วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดอบรมครู เรื่อง อาชีวศึกษา กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/KYI4eErZox8
Channel : hctvforyou

ร.ร.วัดเขาวัง มอบประกาศนียบัตร ให้ น.ร.ที่สำเร็จการศึกษาช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/3cnR2NWj8WY
Channel : hctvforyou


เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดบัวขาวช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/NYUCkyhnstA
Channel : hctvforyou

เทศบาลเมืองราชบุรี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/tjwzoxPtjX0
Channel : hctvforyou

เชิญร่วมบริจาคเงินสมทบสำหรับดำเนินโครงการปิดทองพระประธานในวิหารหลวงช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/nEcojjeQhJc
Channel : hctvforyou

ตร.ราชบุรี เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/BwBsoxoWSnA
Channel : hctvforyou

โครงการจัดทำแผนโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ปี 2556ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/-ViiWmytiSw
Channel : hctvforyou

อาร์มี่ซิวชัยนัดแรก ชัยวัฒน์โขกประตูโทนเชือดราชบุรี1-0ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/6dcBzhjZxF4
Channel : hctvforyou