วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รองผู้ว่าฯ เมืองโอ่ง ขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่าน จ.ราชบุรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/Ld5gLOCCuyQ
Channel : hctvforyou

บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด มอบเงินให้จังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/jWgNvVXPJHI
Channel : hctvforyou