วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ซ้อมแผนท่อน้ำมันเตาแตกเกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/eEXAxiGYjq8
Channel : hctvforyou

ราชบุรีน้ำท่วมนากุ้งเสียหายเกือบ 10 ล้านบาทช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/oig8qHgGoTw
Channel : hctvforyou