วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประชุมแลกเปลี่ยนรู้บทบาทของตลาดศรีเมืองต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/3xdb8g98qDc
Channel : hctvforyou

ทหารช่างส่งกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ไปขุดลอกคลองกันน้ำท่วมที่ กทม.ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/bqqXlZBPx-g
Channel : hctvforyou

รวบแก๊งต่างชาติ ชาวอิหร่านขับรถตระเวนชิงทรัพย์ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/bHnVmj5Kp5U
Channel : hctvforyou

รมช.สาธารณสุขมอบนโยบายและร่วมพิธีทอดผ้า รพ.ราชบุรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/zUzpc_Zbhq8
Channel : hctvforyou

ผู้แทนพระองค์ทำบุญเลี้ยงพระสักการะพระคู่บ้านคู่เมือง จ.ราชบุรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/bplXh1f3Fgw
Channel : hctvforyou