วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึกช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/3NmhUfIfwYo
Channel : hctvforyou

ผู้แทนพระองค์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/WutOSwWReVo
Channel : hctvforyou

โครงการ สามประสาน ตร.ราชทัณฑ์ ฝ่ายปกครองและท้องถิ่น ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/EA1-gWc-Hn8
Channel : hctvforyou