วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ส่งตัวเด็กที่ถูกทอดทิ้งไปสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/toBJb0sC7UY
Channel : hctvforyou

คณะครู และ นร.รร.วัดเขาวัง ส่ง ผอ.ไปดำรงตำแหน่งใหม่ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/TnovRLWXW9U
Channel : hctvforyou