วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สามีโหดจ่อยิงเมียเก่าดับ หลังขอคืนดีไม่สำเร็จช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/sF_Xkl1NPkQ
Channel : hctvforyou

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการระยะที่ 2ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/dA4jLkSApc8
Channel : hctvforyou