วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

นิทรรศการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/jGbVfwMvBzc
Channel : hctvforyou

กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/6PCFGkynGYs
Channel : hctvforyou