วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

6 ล้อ ไล่ชน รถจักรยานยนต์ ดับ 1 เจ็บ 1ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/cbirstljfLc
Channel : hctvforyou

เทศบาลตำบลวัดเพลง นำร่องติดตั้งติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/hZFSiiwLmSU
Channel : hctvforyou