วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจบ้านช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/6zPzAShSBd8
Channel : hctvforyou

อำเภอเมืองราชบุรีจัดงานวันท้องถิ่นไทยช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/FucaTk3RjGU
Channel : hctvforyou