วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

ร.ร.วัดเขาวัง มอบประกาศนียบัตร ให้ น.ร.ที่สำเร็จการศึกษาช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/3cnR2NWj8WY
Channel : hctvforyou


ไม่มีความคิดเห็น: