วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/SknhRFtxiJA
Channel : hctvforyou

เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระราชบิดาช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/kG9pitocgC0
Channel : hctvforyou

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้นสาขางานออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับภาคกลางช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/29fO5jf9pSk
Channel : hctvforyou

อดีต ผบญ.ช่วยสร้างสะพานข้ามแม่น้ำไปวัด รอกดึงสะพานขาดดีดหน้าอกทะลุดับช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/fQyvrhJujf4
Channel : hctvforyou