วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รองผู้ว่าฯ ราชบุรี เยี่ยมชมการผลิต อีเอ็มบอล ที่ รร.ดรุณาราชบุรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/jkL7CLawerQ
Channel : hctvforyou

เป็ดกากีสร้างอาชีพสร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/UnKAHwzantY
Channel : hctvforyou

เจ้าหน้าที่องค์การทหารผ่านศึก ซิ่งจยย ล้มดับคาที่ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/q1Xbiwm9hhI
Channel : hctvforyou