วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

โกดังเก็บวัสดุตุ๊กตาชื่อดังบ้านสิงห์ถูกไฟใหม้หวิดวอดช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/_rR9nHukjCs
Channel : hctvforyou