วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ติดตามทวงถามเงินหลังถูกโกงกว่า 686 ล้านบาทช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/5dw12Z3OSxc
Channel : hctvforyou

เทศบาล ต.วัดเพลง เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยุธยาช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/Yx14Ys1wBAc
Channel : hctvforyou

จ.ราชบุรี ตั้งหน่วยบรรจุกระสอบทรายช่วยเหลือน้ำท่วมช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/gC_QL0IrZ1o
Channel : hctvforyou