วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

รมว.แรงงานฯ เปิดการสัมมนาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/lZu9qB7OWyI
Channel : hctvforyou

แฟชั่นโชว์ของกลุ่มสาระการงานฯ "เราคู่กัน" รร.ดรุณาราชบุรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/8M7fAgifI_Y
Channel : hctvforyou