วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการอบรมการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/xv9xhqynO4g
Channel : hctvforyou

กิจกรรมเนื่องในอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ปี 2554ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/Xre8LuwaRMI
Channel : hctvforyou