วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง โวยโรงงานปล่อยกากน้ำตาลทำน้ำเน่าเสียช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/Cipxtnh-Haw
Channel : hctvforyou

รถตู้โดยสารศรีเมืองทัวร์สร้างความมั่นใจในการเดินรถช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/wYUvXiqbF7Y
Channel : hctvforyou