วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ดวลปืนกลางร้านอาหาร สจ เมืองโอ่งและอดีต ตร. ดับ 2 เจ็บอีก 2ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/fa8Hc3Yi4es
Channel : hctvforyou

ไฟใหม้โบสถ์ วัดหนองหิน คาดไฟฟ้าลัดวงจร เสียหายกว่า 3 ล้านบาทช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/uLSYzYqzp2g
Channel : hctvforyou

ผู้ประกอบการเซรามิคครวญหาก LPG ขึ้นราคาช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/6ZteNb7mFuE
Channel : hctvforyou

จ ราชบุรี จัดงานดำเนินรำลึก 107 ปี เสด็จประพาสต้นช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/ytoeOvrD4RY
Channel : hctvforyou

กองพลพัฒนาที่ 1 มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้ชาวบ้านช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/Nq9Vu7RkR30
Channel : hctvforyou

รายงานพิเศษ บริษัท SVM ตั้งระบบบำบัดน้ำ ROช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/IZLRZ3xFnP4
Channel : hctvforyou