วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โรบินสันราชบุรี จัดโครงการช่วยช้างกลับบ้านปี 2ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
ที่มา : http://youtu.be/9eXJ7Z1foo4
Channel : hctvforyou

ราชบุรีคึกคักทำบัตรประชาชนเด็กวันแรกช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
ที่มา : http://youtu.be/JfbSLq8DVvs
Channel : hctvforyou

โครงการโรงพักของหนูช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
ที่มา : http://youtu.be/2YmTpIZ3K9I
Channel : hctvforyou

โครงการทำบุญน้ำตก บวชป่าฟื้นฟูน้ำตกเก้าโจนช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
ที่มา : http://youtu.be/F8rTBcysNoE
Channel : hctvforyou