วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชาวบ้านปิดถนนประท้วงไม่ยอมให้สร้างฟาร์มไก่กลางหมู่บ้านช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.0-3231-0262
ที่มา : http://youtu.be/mLtWvSLUkOE
Channel :  hctvforyou