วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชมรมชาวตลาดศรีเมืองมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/xgbIG7hsR-k
Channel : hctvforyou