วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชาวคูบัวยื่นหนังสือขอบคุณผู้วาฯ ราชบุรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.0-3231-0262
ที่มา : http://youtu.be/zI0CCOsqRgM
Channel : hctvforyou

ตร.ภูธร ราชบุรีตั้งด่านตรวจเข้มป้องกันอาชญากรรมช่วงใกล้เลือกตั้งช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.0-3231-0262
ที่มา : http://youtu.be/VM-eK2biHVU
Channel : hctvforyou

ปิกอัพซิ่งแหกโค้งชนร้านส้มตำ ดับ 1 เจ็บ 2ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.0-3231-0262
ที่มา : http://youtu.be/eRA5s7N4R-w
Channel : hctvforyou