วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ปิกอัพชนประสานงารถบรรทุกถังแก๊ส ตาย 1 เจ็บ 1ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/Yl3vlU4bQiI
Channel : hctvforyou