วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วัดพระศรีอารย์เชิญชวนร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/0mOFZmQJ-sU
Channel : hctvforyou

เปิดกีฬาวัดแจ้งเจริญเกมส์ 54ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/FF4vDyE7eqo
Channel : hctvforyou

กลุ่มคริสเตียนราชบุรี จัดงานคริสต์มาสเพื่อคุณช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/22NXAIZtoWg
Channel : hctvforyou

ผู้ประกอบการรถทัวร์ ยืนยันความปลอดภัยในการใช้รถทัวร์ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/0FB6grV84s0
Channel : hctvforyou

ผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียน การกีฬาให้ นร.รร.บ้านหนองกวางช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/pG4XJojcRMQ
Channel : hctvforyou

จ.ราชบุรี แถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/-UHf4hDrwew
Channel : hctvforyou

พิธีมอบธงสัญญาลักษณ์พลังแผ่นดินภายใต้โครงการชุมชนเข้มแข็งช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/k_xC3MUxWTA
Channel : hctvforyou