วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/XpajKT3efM4
Channel : hctvforyou

หนุ่มพม่าถูกฟันคอดับคาบ่อกุ้งช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/k2d6m-H_ocU
Channel : hctvforyou

ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/FMnDTPX0kNI
Channel : hctvforyou

การจาราจร ราชบุรี ติดขัดหลังพ่อค้าแม่ตลาดไทและตลาดสี่มุมเมืองมาค้าขายที่ตลาดศรีเมืองช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/HI_4bxt9V4g
Channel : hctvforyou