วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

ราชบุรี มิตรผล เอฟซี เปิดตัวนักเตะ เลื่อนขั้นสู่ไทยลีกช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/5x47AKVdfUo
Channel : hctvforyou

พ่อเมืองโอ่ง กำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกันทำให้ครอบครัวปลอดยาเสพติดช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/1VXbw93MEwM
Channel : hctvforyou

เปิดโครงการ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ห่างไกลความพิการช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/vDZUnEtv5dU
Channel : hctvforyou

เปิดค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ.โพธารามช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/DnNzyO-rcQo
Channel : hctvforyou

เทศบาลเมืองราชบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/QXIwMwVWjWM
Channel : hctvforyou

จ.ราชบุรี เร่งส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/9Ata-oWAF-Q
Channel : hctvforyou

เกษตรกรปลูกสับปะรดยื่นหนังสือให้ ส.ส.ร้องราคาสับปะรดตกต่ำช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/RNM5329wIQw
Channel : hctvforyou

กกต.ให้ความรู้ผู้ประสงค์ลงสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ ราชบุรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/PUl2yYYRRkc

Channel : hctvforyou