วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รพ.ราชบุรี ร่วมกับ สจ.ราชบุรี แถลงข่าวจัดงานเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/IG-AO7BdvVY
Channel : hctvforyou

คณะวิทยาลัยการทัพบก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ กองพลพัฒนาที่ 1ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/JPK3DI9Z3OM
Channel : hctvforyou