วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ย้ายผู้ต้องขังกว่า 600 คน หนีน้ำท่วมจากเรือนจำคลองเปรมมาราชบุรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/hyCAdU__6j8
Channel : hctvforyou

เปิดศูนย์กระจายสินค้าการเกษตร ที่ตลาดกอบกุลฟรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/x_ThfQWidfQ
Channel : hctvforyou