วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รพ.ราชบุรี เปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโฉมใหม่ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/tUofk45OmO0
Channel : hctvforyou

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/42q9VQ93H5w
Channel : hctvforyou

ตชต.เลือดร้อน ถูกทวงแบตเตอรี่รถยนต์ โมโหชักปีนยิงกลางวงเหล้าช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/mSBRMNDrWos
Channel : hctvforyou

จังหวัดทหารบกราชบุรี จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/JOfg8e0sCuo
Channel : hctvforyou