วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ ระยะที่สองช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.0-3231-0262
ดูรายละเอียดอัตราโฆษณา
ที่มา : http://youtu.be/BpSjcDKmeuY
Channel : hctvforyou