วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เยี่ยมชมแปลงสาธิตปลูกอ้อยนาน้ำตม

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.0-3231-0262
ที่มา : http://youtu.be/NXKhAwM-9Lk
Channel : hctvforyou

โครงการรวมพลังรักชาติ ปี 2554

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.0-3231-0262
ที่มา : http://youtu.be/Yv10T-ZvHqk
Channel : hctvforyou