วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รพ.ราชบุรี แถลงข่าวอาการป่วยผู้ว่าฯ หลังเข้ารับการผ่าตัดสมองช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/g_fx-KgXiRs
Channel : hctvforyou

ตร.เมืองโอ่ง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติดช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/p7LhHJ-Jbsw
Channel : hctvforyou

เจ้าหน้าที่เทศบาล ต.เจ็ดเสมียน ขุดถนนจับงูเหลือมช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/tp7AGCCpu_Q
Channel : hctvforyou