วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

จ ราชบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/Uk92fJTTQ2A
Channel : hctvforyou