วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/PYRoXPAJ6pk
Channel : hctvforyou

ประชุมเตรียมจัดงานย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียนช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/PB33nuapTGc
Channel : hctvforyou

เทศบาลเมืองราชบุรีวางมาตรการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/6kqCsXet9c4
Channel : hctvforyou