วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/OmDuBq6eCUU
Channel : hctvforyou

โครงการค่ายฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/5SIDD7YkKfg
Channel : hctvforyou

กลุ่มนิติราษฎร์ ทวงความคืบหน้ากับส่วนราชการที่ จ ราชบุรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/9CGwltV-3AI
Channel : hctvforyou

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/M8ADfIvzNV0
Channel : hctvforyou

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/OHdY4QC_5Ek
Channel : hctvforyou

รวมพลคนสร้างราชบุรี เมืองสุขภาวะช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/K7myTfD0NAg
Channel : hctvforyou

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประชุมแลกเปลี่ยนรู้บทบาทของตลาดศรีเมืองต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/3xdb8g98qDc
Channel : hctvforyou

ทหารช่างส่งกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ไปขุดลอกคลองกันน้ำท่วมที่ กทม.ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/bqqXlZBPx-g
Channel : hctvforyou

รวบแก๊งต่างชาติ ชาวอิหร่านขับรถตระเวนชิงทรัพย์ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/bHnVmj5Kp5U
Channel : hctvforyou

รมช.สาธารณสุขมอบนโยบายและร่วมพิธีทอดผ้า รพ.ราชบุรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/zUzpc_Zbhq8
Channel : hctvforyou

ผู้แทนพระองค์ทำบุญเลี้ยงพระสักการะพระคู่บ้านคู่เมือง จ.ราชบุรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/bplXh1f3Fgw
Channel : hctvforyou

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

จ.ราชบุรี แถลงข่าวเตรียมจัดงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2555ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/cAA8UPdR3Q0
Channel : hctvforyou

คณะ สผ.สำรวจพื้นที่ พัฒนาออกแบบภูมิทัศน์ถ้ำจอมพลช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/mjxvFCayUsQ
Channel : hctvforyou

DSI ตรวจพื้นที่ราชพัสดุสวนผึ้ง หลังรับเป็นคดีพิเศษพบยังมีการบุกรุกอยู่ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/55bQrQOBENQ
Channel : hctvforyou

บุกค้นบ้านลักรอบตัดไม้ป่าช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/NGUojHGvpws
Channel : hctvforyou

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ลงนามบันทึกความร่วมมือซื้อขายผลผลิตสับปะรดขั้นต่ำช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/jJhk8lOt8yQ
Channel : hctvforyou

พ่อเมืองโอ่งผนึกกำลังค้นคุกเขาบินเจอสิ่งของต้องห้ามเพียบช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/Ss-ApZOsyhk
Channel : hctvforyou

ตร.เมืองโอ่ง รวบแก๊งลักรถจยย พร้อมของกลางหลายรายการช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/jjRHCV0efF8
Channel : hctvforyou

จทบ.ราชบุรี ทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/knFsjYIJ6FY
Channel : hctvforyou

อธิบดีกรมราชทัณฑ์เยี่ยมคุกเขาบินหลังนำนักโทษคดียาเสพติดรายสำคัญมาอยู่ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/XRp2ulPBflw
Channel : hctvforyou

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หนุ่มค้าจิวเวอร์รี่ ตัดสินใจจบปัญหารักสามเศร้า จ่อยิงกิ๊กก่อนยิงตัวเองตายตามช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/yxDEhFiiCcI
Channel : hctvforyou