วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คู่เขยจ่อยิงคู่เขยด้วยกันดับคารถ จยย.พ่วงข้างช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/j2Byn8B7xpc
Channel : hctvforyou

อบต.ป่าหวาย ร่วมกับ ชาว อ.สวนผึ้ง มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านรองผู้ว่าราชบุรีช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/9xo5j_7Oh88
Channel : hctvforyou

หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุ สามเณรช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/K13aeyCQf3w
Channel : hctvforyou

สส.เขต 2 ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานขาดที่ อ.สวนผึ้งช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/kdACCgwE4-s
Channel : hctvforyou

อบจ.ราชบุรี ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/xhOxmhFl0y4
Channel : hctvforyou

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2554ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.08-8640-8035
อัตราค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ
New! โฆษณา Banner ใต้ภาพข่าว เพียง 1,500 บาท/เดือน
ที่มา : http://youtu.be/kvcWg_iv46E
Channel : hctvforyou