วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทอดผ้าป่าโรงพยาบาลบ้านคา

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.0-3231-0262
ที่มา : http://youtu.be/Vpo6wYMWi14
Channel : hctvforyou