วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ราชบุรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 5,000 บาทแล้ว

ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.0-3231-0262
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: