วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พิธีมอบกุญแจเมือง งานลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ


ติดต่อโฆษณาในรายการช่วงข่าว โทร.0-3231-0262
ช่วยสนับสนุน HCTV  จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ดูต่อไป
ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=FpP7hhGXUw4
Channel : hctvforyou's Channel

ไม่มีความคิดเห็น: